Korzyści wynikające z wykupienia ubezpieczenia turystycznego

Wybierając się w podróż, zwłaszcza na wymarzone zagraniczne wakacje, nie myślimy o tym, że coś może się stać. Specjaliści od podróży radzą jednak, by zabezpieczyć się na wypadek różnych przypadków. Coraz więcej osób decyduje się przed wyjazdem na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Jaką konkretną ochronę zapewnia urlopowiczom ten rodzaj polisy?

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne nie ma jednej definicji, gdyż składa się z kilku rodzajów ubezpieczeń, które osobno są oferowane nie tylko turystom, ale wszystkim klientom. Natomiast, gdy są zgrupowane w ramach polisy turystycznej, zapewniają ochronę jedynie na czas podróży. W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej spotykamy podstawowe oraz rozszerzone ubezpieczenia, a ubezpieczyciele proponują elastyczne modele, dając przyszłym wczasowiczom możliwość skomponowania własnego ubezpieczenia na wyjazd, dopasowanego do ich potrzeb i wymagań.

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej spotykamy podstawowe oraz rozszerzone ubezpieczenia turystyczne. Składnikami standardowego ubezpieczenia turystycznego są ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz ubezpieczenie assistance. W obrębie każdego z tych komponentów może występować różny zakres ochrony.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne? Komponenty produktu

W skład ubezpieczenia turystycznego wchodzi ubezpieczenie NNW, które chroni przed skutkami zdarzeń losowych (nieszczęśliwych wypadków) podczas podróży. Jeśli ubezpieczony dozna urazu, np. złamie rękę, ma prawo do odszkodowania za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie kosztów leczenia służy pokryciu kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu turysty podczas pobytu za granicą. Przydaje się zwłaszcza w krajach dalekich, ale też na terenie Unii Europejskiej, ponieważ w kurortach turystycznych nie wszyscy lekarze honorują Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Może się więc okazać, że musimy sami zapłacić za leczenie, które bywa bardzo drogie. Pomoc finansowa w ramach ubezpieczenia OC polega na pokryciu kosztów szkód, jakie ubezpieczony nieintencjonalnie wyrządził osobie trzeciej. Mogą to być szkody wyrządzone zarówno na zdrowiu, jak i na majątku (mieniu). W takich przypadkach to zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania poszkodowanej osobie. Warto wykupić także ubezpieczenia assistance, które daje ubezpieczonemu prawo do określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Najczęściej mowa tu o wsparciu informacyjnym przez telefon (np. wyszukaniu placówki medycznej), pomocy tłumacza czy ochronie prawnej. W podstawowych ubezpieczeniach częste są okrojone warianty assistance. Można dokupić także opcjonalne rozszerzenia, które dają prawo do świadczeń w takich sytuacjach jak uprawianie sportów wysokiego ryzyka, wypadek podczas pobytu za granicą w celach zarobkowych, kradzież bagażu czy atak choroby przewlekłej.

Czytaj również  Jak zapakować buty do wysyłki?

Ofert ubezpieczenia turystycznego na rynku jest dużo, więc przed wykupieniem polisy trzeba

szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) i wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami, podpiszmy umowę.

Ostatnie wpisy

Kategorie

Najnowsze komentarze

    Podróżnik Opublikowane przez: